Merk som samarbeidspartner

bak1

Merk som samarbeidspartner

MERK – en samarbeidspartner for samfunnsbevisste bedrifter av, med og for unge. Vår visjon er å være en foretrukket partner for samfunnsbevisste bedrifter og et springbrett til arbeid for unge som vil jobbe. Vi ønsker å bidra til at flere unge får benyttet og utviklet sine talenter innenfor rammene av lønnet arbeid. Vi ønsker samtidig å gi samfunnsbevisste bedrifter anledningen til å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft på nye måter. Ungdomsledigheten er svært høy i store deler av Europa og stadig økende også i Norge. Samtidig ser bedriftsledere verdien i ung arbeidskraft. Flertallet av dagens løsninger er skapt av voksne for unge. mange av løsningene er varianter av skole og praksisplasser. MERK er vår egen løsning. For oss står “learning by doing” og lønn ved opplæring i fokus. Med MERK ønsker vi å vise at vi både kan og vil og at det i Norge også finnes bedrifter som vil vise vei til fremtiden.

 

MERK er etablert ut fra tanken om at unge kjenner unge best, og er derfor et rekrutteringsselskap drevet av unge.

 

MERK arbeider selv etter de metodene og modellene vi ønsker å levere til markedet. Vi vet at det er mange unge der ute som mangler nettverk, arbeidserfaring, utdanning eller relevante referanser. Vi ser talenter og ressurser i alle og ønsker å hjelpe deg.

 

MERK fungerer som en brobygger for unge som ønsker å komme ut i arbeidsmarkedet. Vi tror på erfaringsbasert læring, uavhengig av utdanning.