VELKOMMEN TIL MERK

VI REKRUTTERER FREMTIDENS LEDERE OG MORGENDAGENS VERDISKAPERE!

A3
A3

A3 er et samarbeid mellom KREM og magasinet Velferd. A3 magasinet har til hensikt å publisere relevante artikler innen temaene arbeidsliv og ungdom. Prosjektet begynte som et samarbeid mellom KREM og magasinet Velferd og utviklet seg til kort tid til å bli et bidrag produsert på egenhånd av MERKs ungdom.

Workshop
Workshop

MERK sine workshopper for unge er et springbrett til profesjonelt arbeid. Vi sertifiserer ungdom som MERK rekrutter, og holder lengre workshops for å hjelpe dem å formidle sin egen kompetanse. Kursene inneholder både foredrag, workshops og utplassering i fullt lønnet arbeid.

EU Samarbeid
EU Samarbeid

MERK har flere internasjonale samarbeidspartnere. Prosjektene går ut på å videreutvikle ung kompetanse på ulike felt.

Unge for velferd
Unge for velferd

Unge for velferd er et prosjekt  skapt for å bygge broer mellom ungdom og arbeidsliv. Målet er å ansette så mange ungdom som mulig.

Unge for Eldre
Unge for Eldre

Unge for Eldre er et pilotprosjekt som er en del av selskapet MERK Norge. Prosjektet søker å gi eldre mennesker en bedret livskvalitet gjennom sosiale aktiviteter med yngre generasjoner. Prosjektet er unikt da det til dags dato ikke finnen en aktiv pårørendebase bestående av unge som arrangerer liknende modeller. Hovedformålet med Unge for Eldre ligger i det sosiale og underholdningsrelaterte, og teamet vårt vil utelukkende fokusere på prosjekter som gir de eldre glede, verdi, tilhørighet og mestring. Vi ser de eldres behov for igjen å bli erkjent og verdsatt som en av samfunnets mest verdifulle grupper.

Video - CV
Video - CV

MERK tilbyr alle rekrutter muligheten til å lage en video-CV. Video CV er en innovativ tilnærming til jobbsøkerprosessen og er et effektivt verktøy for å skille seg ut fra andre arbeidssøkere. MERK er de første som tilbyr profesjonell produksjon av video-CVer til sine rekrutter.

 

MERK ER AV, MED OG FOR UNGE.

VI REKRUTTERER OG SERTIFISERER ARBEIDSVILLIG OG KOMPETENT UNGDOM.
VÅRE MERK REKRUTTERER GARANTERES ARBEIDSKLARE, LÆREVILLIGE, PÅLITELIGE OG RESSURSSTERKE.

MERK HJELPER UNGE FOLK TIL KARRIERE

OM MERK

VMERK ET ET UNGT REKRUTTERINGSBYRÅ

MERK – en samarbeidspartner for samfunnsbevisste bedrifter av, med og for unge. Vår visjon er å være en foretrukket partner for samfunnsbevisste bedrifter og et springbrett til arbeid for unge som vil jobbe. Vi ønsker å bidra til at flere unge får benyttet og utviklet sine talenter innenfor rammene av lønnet arbeid og samtidig gi samfunnsbevisste bedrifter anledningen til å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft på nye og smidige måter. Ungdomsledigheten er svært høy i store deler av Europa og stadig økende også i Norge. Samtidig ser bedriftsledere verdien i ung arbeidskraft. Flertallet av dagens løsninger er skapt av voksne, for unge og mange av dem er varianter av skole og praksisplasser. MERK er vår egen løsning. For oss står “learning by doing” og lønn ved opplæring i fokus. Med MERK ønsker vi å vise at vi både kan og vil og at det i Norge også finnes bedrifter som vil vise vei til fremtiden.

 

MERK er etablert ut av tanken om at unge kjenner unge best, og er derfor et rekrutterings selskap drevet av unge.

 

MERK arbeider selv etter de metodene og modellene vi ønsker å levere til markedet. Vi vet at det er mange unge der ute som mangler nettverk, arbeidserfaring, utdanning eller relevante referanser – vi ser talenter og ressurser i alle og ønsker å hjelpe deg.

 

MERK fungerer som en brobygger for unge som ønsker å komme ut i arbeidsmarkedet. Vi tror på erfaringsbasert læring, også i praksis uavhengig av utdanning.Vi har tatt velkjente og veletablerte metoder og videreutviklet dem som mentor-programmer, trainee-stillinger og innovasjonsarbeid.

HVEM – HVA – HVORDAN – HVORFOR

HVORFOR
HVORFOR

HVORFOR MERK

Det er både krevende og kostbart å finne motivert, lojal og lærevillig areidskraft.

HVA
HVA

HVA ER MERK

Et rekrutterings- og bemanningsbyrå speisialisert på ung arbeidskraft. En kostnadseffektiv, risikoreduserende og byråkratifri rekruttering som også gir omdømmebygging.

HVEM
HVEM

HVEM ER MERK

MERK Norge AS, er et ideelt AS, av og med unge som vil jobbe, for innovative og samfunnsbevisste bedrifter med fokus på trippel bunnlinje..

ratifri rekruttering som også gir omdømmebygging.

Hvordan
Hvordan

HVORDAN JOBBER VI

Ved å la MERK rekruttere deler av arbeidskraftbehovet, benytte våre sertifiserte trainee og mentorer .

VÅRT TEAM

HER SER DU VÅRE ANSATTE


Thea Emilie Dalen Dille
Thea Emilie Dalen Dille

DAGLIG LEDER

mobil: 97 41 09 29

Rehman Ali Razi
Rehman Ali Razi

PROSJEKTLEDER

mobil: 98 82 66 68

KOMPETANSE

REKRUTTERING OG FOREDRAG:
Det å vokse opp i en generasjon der utdanning, erfaring og hvem du kjenner er nesten alt, vil man lett få en følelse av å være alene.
MERK vil gi et unikt innblikk i hvordan ungdom opplever dagene, ukene, månedene og årene uten å få seg en relevant jobb.

WORKSHOPS:
Workshopen arrangeres for 20-30 ungdommer av gangen, går over 12 uker og ledes av MERK i partnerskap med KREM. I tillegg til ungdommene rekrutteres det mentorer som matcher ungdomsgruppen. Disse kvalifiseres og følger opp basert på ungdommenes ønsker og behov.

TENKE TANK:
KREM har ansvaret for utviklingen og oppfølgingen av mentorene.

Besøksadr: c / o Sentralen, Øvre Slottsgate 3 – 0157 OSLO / Kontakt: post@merkrekruttering.no